Aktualnosci

  • EuroBiznes.net ma zaszczyt zaoferować swoim uczestnikom następujące formy zarobku:
  • Wypłać swoje zarobki co 14 dni po osiągnięciu minimum wynoszącego 16 zł
  • Dołącz do NAS


§ 1. Uczestnictwo

Aby zapisać się do Euro Biznesu musisz zaakceptować regulamin ani w żadnym przypadku nie próbować edytować, łamać, dodawać i/lub usuwać częsci tych zasad. Członek firmy zostanie poinformowany w razie zmiany regulaminu poprzez wiadomosć elektroniczna (e-mail) lub w inny możliwy sposób jako osoba zapisana w systemie Euro Biznesu. Jesli pewne zmiany w regulaminie nie zostana przez Uczestnika zatwierdzone, Uczestnik ma prawo do wycofania się, a tym samym usunięcia konta wraz ze wszelkimi danymi osobowymi z firmy . Kontynuowanie Uczestnictwa w Euro Biznesu wiaże się z pełnym zaakceptowaniu zmian regulaminu oraz przestrzeganiu ich.

§ 2. Wymogi Uczestnictwa

1. Aby móc uczestniczyć w tym programie Osoba musi mieć ukończone 13 lat. Gdy uczestnik nie ma skonczone 18 lat, wymagana jest zgoda rodzicow na uczestnictwo w programie. Nasz program jest otwarty dla uczestników z krajów gdzie tego typu działalnosć nie jest zakazana przez lokalny rzad.

2. Zapisujac się do programu w procesie rejestracji musisz podać dane osobowe zgodne z prawdą. Nie można utworzyć kilku kont z jednego adresu e-mail. Jedna osoba może mieć w systemie tylko jedno konto, wiaże się to także z tym, że z jednego komputera nie ma możliwosci logowania się do Euro Biznesu na więcej niż jedno konto, nawet jeśli te konta należą do kilku różnych osób.

3. Tylko od Uczesnika zależy jaki login i hasło Użytkownik wybierze sobie w systemie. Uczestnik wybiera te dane w procesie rejestracji. Obowiazkiem Osoby zarejestrowanej jest, aby hasła dostępu do konta w Euro Biznesie były trudno dostępne dla innych poufnych osób, a wręcz niemożliwe do zdobycia. Uczestnik możesz zmienić informacje o sobie po zalogowaniu się na swoje konto w dziale "Użytkownik / Twój Panel" Wyłacznie użytkownik konta jest opowiedzialny za użycie owego konta w Euro Biznesie przy prawidłowym zalogowaniu się oraz za czynności dokonane na zalogowanym koncie.

4. Użytkownik powinien wystrzegać się wszelkich przykładków oszustwa, czynności działajacych na szkodę firmy oraz wszelako uważanych za nielegalne działania pod grozba usunięcia konta z systemu a tym samym usunięcia wszelkich danych osobowych jak i anulowaniu zarobionych pieniędzy i innych form pieniężnych.

5. Rejestrujac się do systemu Euro Biznes Użytkownik zobowiazany jest do podania prawdziwego i działajacego adresu e-mail a następnie potwierdzenia go poprzez ponowne wpisanie. Na podany adres e-mail zostanie wysłany, do Osoby Rejestrujacej się, formularz rejestracyjny z Euro Biznesu. Uczestnik powinien zaakceptować możliwosć otrzymywania płatnych maili reklamowych z systemu oraz nieuznawanie tej korespondecji jako SPAM.

6. Adres E-mail który został podany przez Uczestnika przy rejestracji musi być całkowicie sprawny. Użytkownik ma obowiazek sprawdzenia czy dochodzą do niego na konto e-mail maile reklamowe, jeśli nie to należy wyłaczyć filtr antyspamowy na ta korespondencję.

§ 3. Relacje

Webmaster Euro Biznesu nie ma prawa udostępnić danych osobowych Użytkownika innym, osobom trzecim bez wyraźnej zgody Uczestnika do którego te dane należą, więcej w temacie "Polityka Prywatnosci". Webmaster w razie problemów ma obowiązek skontaktowania się bezposrednio z Uczestnikiem którego ta sprawa dotyczy.

§ 4 Ograniczenie w odpowiedzialnosci

Euro Biznes nie ponosi odpowiedzialności za nieuczciwych członków i współpracowników biznesowych, ani żadnych innych nieuczciwych osób, oszustów, przypadkowe lub będące wynikiem złego zrozumienia tego Regulaminu konsekwencje. Euro Biznes nie ponosi odpowiedzialności nawet w przypadku jesli Euro Biznes został poinformowany o możliwych takich uszkodzeniach, niedociagnięciach. Ponadto, Euro Biznes ponosi odpowiedzialnosć wynikajacą z tej Umowy i angażuje się do wypłacania zgromadzonych srodków pieniężnych przez Uczestników zapisanych w Euro Biznesie którzy działaja zgodnie z tym Regulaminem. Kwota jednak nie podlega wypłacie w momencie kiedy Uczestnik nie jest aktywny w systemie, czyli nie loguje sie minimum raz na 30 dni i nie otwiera w tym czasie żadnej ze skierowanych do niego reklam. W takim wypadku, konto takiego uczestnika po 30 dniach nieaktywnosci, zgodnie z Regulaminem Euro Biznesu może, lecz nie musi, zostać usunięte z programu wraz z usunięciem wszelkich danych osoby zapisujacej się oraz usunięciem poleconych, aby uniknąć zarabiania tylko na poleconych bez aktywności własnej.

§ 5. Wypłata, Płatnosci

1. Uczestnik ma prawo zarabiać w Euro Biznesie poprzez czytanie maili reklamowych, otwieranie reklamowanych stron ale także w inne sposoby które umożliwia Euro Biznes.

2. Uczestnicy mają prawo i możliwosć zarabiać także przy pomocy osób poleconych, które są bezpośrednio i pośrednio zapisane pod nimi, na określonej ilosci poziomach.

3. Uczestnik zarabia procent od swojego poleconego (za każdego oddzielnie) zgodnie z poziomem poleconych i jego oprocentowaniem z góry ustalonym przez Euro Biznes.

4. Uczestnik może wypłacić zgromadzone zarobki na konto PayPal.

5. Euro Biznes wprowadza wypłatę środków co 14 dni po osiągnięciu kwoty 16 PLN.
a). Przycisk wypłaty uaktywniany będzie 14 dni od czasu zapisu dla nowych użytkowników lub 14 dni od czasu zażądania ostatniej wypłaty dla użytkowników już zapisanych.
b). Przy każdej wypłacie nagrody, potrącany jest koszt operacji bankowych. Posiadamy konto w mBank który pobiera od każdego przelewu 1,5 zł prowizji.8. Wypłatę można zażądać TYLKO raz na 14 dni

9. Wypłaty realizowane są tylko w weekendy. Czas oczekiwania na wypłatę nie jest dłuższy niż 30 dni (liczony od weekendu do weekendu).
a). W przypadku przekroczenia terminu 30 dni, serwis wypłaci część z wybranej nagrody w postaci 5 zł. Działanie takie ma na celu zmniejszenie kolejki oczekujących.

10. Administracja zastrzega sobie prawo do wyzerowania konta użytkownika który jest na liście nieaktywnych dłużej niż 60 dni od momentu przejścia konta w wyżej wymieniony stan.

§ 6. Spam

Nie możesz promować swojego linku poleconego w niedozwolony i niechciany przez adresata sposób. (tzw. SPAMMING), Nie możesz także promowac swojego linku poleconego poprzez grupy dyskusyjne, ani inne metody przy których Twoja wiadomosc odczytałyby osoby które tego nie chca, tyczy się do tego każda forma i metoda masowej komunikacji. Do tego zalicza się także wszelkie portale z ogłoszeniami oraz z ofertami o pracę. Zapisując się do Euro Biznesu wyrażasz pełna zgodę na otrzymywanie reklam z tej firmy oraz w tym przypadku nie możesz uznawać maili tych maili reklamowych jako SPAM. Euro Biznesu nie ma prawa przekazywać twoich danych osobowych, osobom trzecim a tym samym podawać innym twój mail w celu otrzymywania "niechcianej" korespondencji - więcej w "Polityce Prywatnosci". Euro Biznesu nie zachęca i nie popiera SPAMu, a wręcz stara się działać przeciwko niemu.

Uczenik moze utracic konto z powodu:
- uczestnik używał SPAMU do reklamy EB,
- uczestnik posiadał wiecej niż jedno konto w EB,
- uczestnik podal fałszywe dane,
- uczestnik byl nieaktywny powyzej 30 dni,
- uczestnik sprzedał konto bez pozwolenia,
- uczestnik używał programów do automatycznego klikania,
- uczestnik kliknął w 3 cheatlinki,
- uczestnik używa wulgaryzmów w kontakcie z adminem -> surowo karane!!
- uczestnik może utracić konto w konsekwencji łamiania każdego z punktów regulaminu

§ 7. Aktywność i poleceni

Na stronie głównej przedstawione są następujące liczby:

- "Uzytkownicy" tutaj wyswietlane są informacje na temat liczby użytkowników, którzy są zapisani w serwisie.

- "Aktywni" tutaj wyświetlana jest liczba użytkowników, która nie przekroczyła nieaktywnosci powyżej 14 dni.

Informacje na temat poleconych:

- Admin ma prawo do sprzedania poleconych osoby, która jest nieaktywna więcej niż 60 dni.

§ 8. Weryfikacja uczciwości

Za cheat-link uważa się link o ujemnej wartości, jednak nie przekraczającej 100-krotnie wartość najwyżej płatnego emaila.

1. Admin ma prawo wysłać dowolną liczbę tzw. cheat linków, ktore jednak
będą należycie oznaczone i każdy uczestnik zwracający uwagę na treść maili będzie
w stanie je ominąć.

2. W mailu jak i w programie umieszczone są tzw. cheat linki stałe, mające
na celu zwalczenie tzw. BOTÓW - czyli programow klikających automatycznie,
za uczestnika programu.

3. Każdy, kto będzie miał ponad 10 kliknięć w złe numery turing (numery kontrolne)
zostanie usunięty z programu.

Uczestników: 10,458 | Wyplaty: 196.50 PLN